Facebook

Kontakt

Kontakt z SEP


Kontakt z SEP

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
ZARZĄD GŁÓWNY


ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa

KRS 000032870, NIP 526 000 09 79; REGON 000671480

 

RACHUNEK BANKOWY:
Bank Zachodni WBK S.A. nr 17 1500 1777 1217 7011 1380 0000

 


Prezes SEP

dr inż. Piotr Szymczak
Biuro SEP
Sekretarz Generalny SEP (SG) dr Jacek Kuciński
Adres Biura Stowarzyszenie Elektryków Polskich
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
telefony (22) 55 64 302, 304
fax (22) 55 64 301
e-mail sep@sep.com.pl
strony www http://www.sep.com.pl
Dział Prezydialny
- Sekretariat (DP)
pok. 326, 332
Małgorzata Gregorczyk dyrektor działu
tel. (22) 55 64 312, 662 186 214
e-mail: malgorzata.gregorczyk@sep.com.pl

Katarzyna Gut
tel. (22) 55 64 302, 662 186 213
e-mail: katarzyna.gut@sep.com.pl
e-mail: sep@sep.com.pl
e-mail: sekretariatsep@sep.com.pl

Elżbieta Rybińska
tel. (22) 55 64 304, 792 186 272
e-mail: elzbieta.rybinska@sep.com.pl
Dział Naukowy (DN) pok. 336 Aleksandra Kopycińska dyrektor działu
tel. (22) 55 64 315, 605 640 120
e-mail: a.kopycinska@sep.com.pl

Anna Wójcikowska
tel. (22) 55 64 309 (317), 605 300 620
e-mail: anna.wojcikowska@sep.com.pl
e-mail: ir.sep@sep.com.pl

Anna Dzięcioł
tel. (22) 55 64 329, 662 186 219
e-mail: dz.sep@sep.com.pl
e-mail: anna.dzieciol@sep.com.pl
Dział Organizacyjny (DO) pok. 322, 324 Iwona Fabjańczyk dyrektor działu
tel. (22) 55 64 303, 662 110 306
e-mail: iwona.fabjanczyk@sep.com.pl

Anna Klos
tel. (22) 55 64 310, 662 186 218
e-mail: anna.klos@sep.com.pl
             do.sep@sep.com.pl

Mariusz Poneta
tel. (22) 55 64 305, 533 314 914
e-mail: m.poneta@sep.com.pl
Samodzielne Stanowisko ds. Sprawozdawczości i Audytu (SSSA)
pok. 338
Ewa Materska - główny specjalista
tel. (22) 55 64 308, 662 186 211
e-mail: ewa.materska@sep.com.pl
Sekcja Finansów i Księgowości (SFiK) pok. 335, 337 Marianna Laszuk – główna księgowa, kierownik
tel. (22) 55 64 306, 795 567 733
e-mail: gk.sep@sep.com.pl

Ewa Sajnóg
tel. (22) 55 64 306, 795 567 733
e-mail: gk.sep@sep.com.pl
Kontakt w sprawie strony internetowej Krzysztof Lewandowski – administrator
tel. 504 899 889
e-mail: k.lewandowski@sep.com.pl

Członkowie wspierający SEP zarejestrowani w ZG SEP

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili