Aktualności Strona główna

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2009
Warszawa, 12-15 maja 2009 r.

 

ŚDTiSI 2009 – Ulotka Ministerstwa Infrastruktury „Bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni”

 

ŚDTiSI 2009 - Karta Zgłoszenia udziału firmy

ŚDTiSI 2009 - Karta Zgłoszenia udziału w II Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej Studentów

ŚDTiSI 2009 - Karta Zgłoszenia udziału w X Konferencji Okrągłego Stołu

Orędzie dr Hamadoun I. Touré, Sekretarza Generalnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2009


Archiwum: ŚDTSI 2008 - Relacja

 

Zgodnie z decyzją przywódców państw podjętą w listopadzie 2005 r. w Tunisie podczas Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego i postanowieniami konferencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) w 2006 r. (Antalaya, Turcja) postanowiono obchodzić dzień 17 maja na całym świecie jako

 

„Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego”

 

Data 17 maja została upamiętnia utworzenie w dniu 17 maja 1865 r. obecnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), wyspecjalizowanej organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego przebiegają pod ogłoszonym przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) hasłem:

 

„Bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni”  

 

Organizowane w Polsce co roku w maju uroczyste obchody poświęcone są szeroko rozumianej tematyce telekomunikacji, jej wpływu na rozwój i życie codzienne społeczeństw na całym świecie, mają ugruntowaną pozycję jednego z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń z dziedziny telekomunikacji i teleinformatyki w naszym kraju.

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich rozpoczęło prace przygotowawcze do obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2009, które odbywać się będą w dniach 12-15 maja 2009 r. w Warszawie.

 

Uroczystości centralne ŚDTSI 2009 zostały objęte patronatem honorowym
Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka.

 

Rok 2009 będzie miał szczególne znaczenie dla SEP, ponieważ przypada w nim jubileusz 90-lecia naszego Stowarzyszenia. Tym samym uroczystości ŚDTiSI 2009 nabiorą wyjątkowo odświętnego charakteru. Planowane w tych dniach konferencje mają charakter wielopokoleniowych spotkań:

 • Historię nauki o elektromagnetyzmie przedstawią seniorzy z branży, którzy osobiście uczestniczyli w tworzeniu i rozwoju przemysłu telekomunikacyjnego w Polsce.
 • O współczesnych zastosowaniach wypowiedzą się profesorowie i inżynierowie pracujący czynnie w tym sektorze gospodarki.
 • Jednocześnie zakładamy znaczny udział młodego pokolenia w naszym przedsięwzięciu. To studenci - przyszli twórcy-pracownicy branży wypowiedzą na temat ich wizji zastosowania technik informatyczno-telekomunikacyjnych w życiu i pracy.
 • W proponowanej tematyce nie zabraknie także zagadnień związanych z bezpieczeństwem jednostki, szansą człowieka na spokojne życie w dynamicznie rozwijającym się świecie technik informatyczno-informacyjnych.
 • Postaramy się wspólnie zastanowić i odpowiedzieć na pytanie: jak wspomóc jednostkę w działaniu, jakich zagrożeń może się ona spodziewać i jak ją przed nimi uchronić?

 

Mamy także nadzieję, że spotkanie z młodymi ludźmi świata nauki będzie dla Państwa szansą bezpośredniego kontaktu i rekrutacji potencjalnych przyszłych pracowników.

 

Ramowy Program obchodów ŚDSI 2009 organizowanych przez SEP obejmuje:

 • III Ogólnopolskie Spotkanie Uczniów i Nauczycieli Szkół Łączności

pod patronatem Jerzego Barglika, Prezesa SEP i Eugeniusza Śniegowskiego, dyrektora Zespołu Szkół nr 37,

które odbędą się w Technikum Łączności im. Janusza Groszkowskiego
, Zespołu Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie – 13 maja 2009 r., początek godz. 10:00

- Referaty i wystąpienia okolicznościowe-„Bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni”,

- Panel dyskusyjny młodzieży szkolnej i studentów Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej – „Wizja SI oczyma młodych”,

- Wystawa osiągnięć Techników Łączności oraz firm sponsorskich,

- Program artystyczny w wykonaniu Teatru N.O.R.A.,

- Rozmowy koleżeńskie przy szwedzkim stole.

 • II Międzyuczelniana Konferencja Naukowa Studentów

pod patronatem Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Zygmunta Mierczyka, Rektora WAT

Bezpieczeństwo jednostki w cyberprzestrzeni14 maja 2009 r., początek godz. 10:00, Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego

 

Sesja oficjalna - bloki tematyczne

1) Interaktywna komunikacja medialna

- konfigurowanie struktur sieciowych

- budowa wspólnych przestrzeni informacyjnych

- kompetencje korzystania z serwisów informacyjnych.

2) Wideokonferencja – Nowe technologie na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

- mapy kompetencji środowiska akademickiego i potrzeb środowiska biznesowego Szczecina w obszarze informatyki

- bezpieczeństwo komunikacji i aplikacji na urządzeniach mobilnych

- najnowsze trendy w zabezpieczeniach systemów teleinformatycznych na przykładzie korporacji Tieto - sposoby weryfikacji korzystania z zasobów zdalnych.

3) Bezpieczeństwo użytkownika prywatnego

- cyberprzemoc – co to jest i jak z nią walczyć?

- ochrona sfery prywatności użytkownika w sieci teleinformatycznej

- bezpieczeństwo urządzeń telekomunikacyjnych.

- polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu federacyjnego,

- projekt bezpiecznego transportu danych w środowisku IP

 

Sesja posterowa

Postery o tematyce spójnej z tematyką sesji oficjalnej.

Wystawa studenckich kół naukowych i zaproszonych firm – „Nowe technologie – pasje młodych inżynierów”.

- pokaz rozwiązań sprzętowych, własnych projektów, zrealizowanych prac i działalności studenckich kół naukowych

Poczęstunek kuchni wojskowej

 

 • X KOS – Konferencja Okrągłego Stołu „Polska w drodze do SI; bezpieczeństwo w warunkach powstającego SI15 maja 2009 r., początek godz. 11:00, Sala Kolumnowa Sejmu RP

pod patronatem Bronisława Komorowskiego - Marszałka Sejmu RP
Współorganizator i partner merytoryczny – Przemysłowy Instytut Telekomunikacji – Przemysłowy Instytut Telekomunikacji
Partner – Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. ERA

 • Sesja oficjalna,

- Wystąpienia przedstawicieli władz państwowych,

- Wręczenie statuetek Ministra Infrastruktury,

- Krótkie wystąpienie Partnera

 • Sesja panelowa

  Dyskusja z udziałem przedstawicieli świata nauki, biznesu, młodzieży szkół średnich i wyższych,

 • Lunch.

 

Program obchodów będzie zwiększał swój zakres o imprezy organizowane w całej Polsce.

 

1) Imprezy organizowane przez Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP:

objęta patronatem honorowym
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Anny Streżyńskiej

 

obejmuje:

- blok tematyczny z zakresu radioelektryki

- blok tematyczny z zakresu biofizyki

- blok tematyczny z zakresu geofizyki

 • Wystawa historyczna zabytkowego sprzętu telekomunikacyjnego i radiokomunikacyjnego, połączona z prezentacjami łączności krótkofalowej
  - 12, 13 i 14 maja.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.

Szczegółowy obszar działania zamieszczamy w załączonych Kartach Zgłoszenia.

 

ŚDTiSI 2009 - Karta Zgłoszenia udziału firmy

ŚDTiSI 2009 - Karta Zgłoszenia udziału indywidualnego

  

Zachęcamy do zaglądania na strony internetowe SEP, na których będą zamieszczane dalsze, szczegółowe informacje o stanie przygotowań do obchodów ŚDTSI 2009.

 

 

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)   

Archiwum - ŚDTSI 2008 - Relacja